Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Katarzyna Lumpa

*11-11-1716 Biała k/Prudnika 
(data i miejsce urodzenia)
+14-01-1717 Biała k/Prudnika 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl