Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Sebastian Gano

*około 1600 
(data i miejsce urodzenia)
+1657 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statussołtys z Kosowa pod Gostyniem
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl