Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Michał Gano

*około 1695 
(data i miejsce urodzenia)
+24-09-1763 Kosowo 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statuskmieć z Kosowa
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
123-04-1714
Kosowo 
Chrzestny
Michał Ganczyk (adolescens, juvenis) i jego siostra Dorota Ganówna (Sorore germanus) byli chrzestnymi w Kosowie 23/04/1714. s. 30 poz. 108
Źródła:
Gostyń Stary, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, D 1689-1790, s. 129, dot. zgonu [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl