Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Jan Nowański

*09-07-1897 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Pobyt w Poznaniu
KEL
Źródła:
Gostyń, USC, 208/1897, dot. urodzenia [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl