Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Katarzyna Ganowicz

 
(data i miejsce urodzenia)
+przed 1855 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl