Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Julia Ganowicz z d. Jakubowska

*1838 Piątek 
(data i miejsce urodzenia)
+14-03-1869 Konin 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Źródła:
Gostyń Stary, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 52/1869, dot. zgonu [akt prawny]
Nr 52. Konin. Julia
Działo się w mieście Koninie drugiego (czternastego) marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Franciszek Fikucyn lat pięćdziesiąt i Franciszek Jamczyński lat czterdzieści pięć, słudzy kościelni zamieszkali w mieście Koninie i oświadczyli, że dnia dzisiejszego o godzinie drugiej po północy zmarła w mieście Koninie JULIA GANOWICZ lat 31, żona Obywatela, tutaj przy mężu mieszkająca, urodzona w mieście Piątku, córka Jana i Wiktorii małżonków Jakubowskich już nieżyjących. Pozostawiła po sobie męża Stanisława Ganowicza. Po naocznym upewnieniu się o śmierci Julii Ganowicz, akt ten stawającym przeczytany i przez nas tylko podpisany [został].
[-] ks. Piotr Bogucki [...]

http://szukajwarchiwach.pl/54/767/0/-/62/skan/full/rwt-0eyrGRyV8bp8PsmYPg
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl