Ganowiczowie z Gostynia i Konina oraz rodziny spokrewnione

Edward Mikołaj Ganowicz i Marianna Ganowicz z d. Taborska

  
Edward Mikołaj Ganowicz
*10-09-1860 Brześć Kujawski
+
Marianna Ganowicz z d. Taborska
*1867 Konin
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  17-10-1883 Konin
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  23
Wiek żony:  16
Różnica wieku:  7
Dzieci:
Źródła:
Konin, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 51/1883, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w mieście Konin dnia 5/17.10.1883 roku o godzinie piątej po południu.
Oznajmiamy, że w obecności Świadków: Andrzeja Lesickiego lat 43 i Ignacego Urbańskiego lat 32,Obywateli miasta Konina – w dniu dzisiejszym zawarty został religijny związek małżeński pomiędzy:
Edwardem Mikołajem Ganowicz lat 23 mającym, zamieszkałym z ojcem w Koninie, urodzonym w Brześciu Kujawskim Parafia Brześć Kujawski [treść o urodzeniu zapisana na marginesie Aktu], synem Stanisława i nieżyjącej już Julii z Jakubowskich, małżonków Ganowicz,
i panną Marianną Taborską lat 16 i 6 miesięcy mającą, zamieszkałą w Koninie i tutaj urodzoną, córką już nieżyjących Mateusza i Matyldy z Nawrockich, małżonków Taborskich.
Małżeństwo poprzedziły trzykrotne zapowiedzi ogłoszone w tutejszym Konińskim Parafialnym Kościele w dniach: 18./30.09.- 25.09./7.10. i 2/14/10. bieżącego roku.
Pozwolenie udzielone zostało ustnie przez obecnego przy niniejszym Akcie Głównego Opiekuna Narzeczonej oraz przekazano pozwolenie Rady Familijnej ze strony Narzeczonej.
Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli ze sobą umowy przedślubnej.
Obrzęd błogosławił Ksiądz Piotr Bogucki Proboszcz Parafii Konińskiej.
Akt ten Nowożeńcom i Świadkom przeczytany przez Nas, Nowożeńców, Głównego Opiekuna i członków Rady Familijnej podpisany został.
/-/ Ksiądz Piotr Bogucki Urzędnik Stanu Cywilnego
/-/ Stanisław Ganowicz Główny Opiekun
[podpisy własnoręczne Nowożeńców i Świadków]

http://szukajwarchiwach.pl/54/767/0/-/75/skan/full/M6XBJjVwtnQ6a4YO6OZnNQ
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl