www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2008

 

Akta Archiwum Państwowego w Poznaniu

 

Akta miasta Gostyń, zespół nr 4309 / 0

sygn. I/34, str. 55

 

 

Dokument potwierdzający nadanie Janowi Formanowiczowi,

kołodziejowi z Buku, praw miejskich Gostynia

 

 

Tłumaczenie powyższego tekstu z j. łacińskiego:

 

Roku Pańskiego tysiąc siedemset czterdziestego drugiego (1742)

 

Poniedziałek dnia 18 czerwca

 

Z rekomendacji Sławetnych Tomasza Kaczkowskiego i Macieja Borowskiego, mieszczan gostyńskich Uczciwy Jan Formanowicz, członek cechu kołodziejskiego pochodzący z Buku został przyjęty do prawa miejskiego po złożeniu przysięgi na wierność, posłuszeństwo i poważanie wobec władz miejskich teraz i w przyszłości.

 

Sławetny Jan

Formanowicz,

bukowianin

 

 

 

Dalszy tekst nawiązuje do faktu, że Jan Formanowicz przedstawił dokumenty potwierdzające jego stan mieszczański, do którego został przyjęty wcześniej (z pewnością w Buku).