Jasienowiczowie i Jasionowiczowie z Nowogródczyzny - historia rodziny

Agnieszka Jednoróg z d. Kozłowska

{dane zastrzeżone}

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl