Jasienowiczowie i Jasionowiczowie z Nowogródczyzny - historia rodziny

Michał Kiełtyka [0¬] i Marzena Kiełtyka z d. Orłowska [0¬]

 
Dane podstawowe:
{dane zastrzeżone}

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl