Jasienowiczowie i Jasionowiczowie z Nowogródczyzny - historia rodziny

Paweł Kiełtyka [0¬] i Marta Kiełtyka z d. Witkowska [0¬]

  
 
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  2008 Świebodzice
Czas trwania zw.:  9
Wiek męża:  25
Wiek żony:  24
Różnica wieku:  1

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl