Jasienowiczowie i Jasionowiczowie z Nowogródczyzny - historia rodziny

Paweł Wancisiewicz [0¬] i Ewelina Wancisiewicz z d. Kardynalska [0¬]

 
Dane podstawowe:
{dane zastrzeżone}

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl