Rodowody mieszczan bukowskich

Rodowód Lemańskich herbu Bukowczyk

1650

1660

1670

1680

1690

1700

1710

1720

1730

1740

1750

1760

1770

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Opis związku #2

Opis związku #1

Zawód wykonywany i status

Data zgonu

Data urodzenia

[Imię] [Nazwisko] /[Nazwisko rodowe]/

~ 1690

1694

piwowar (mistrz w rzemiośle), Civis Bucoviensis, Famatus Dominus

~ 1738 (71)

~ 1667

∞ ~ 1695

~ 1710 (40)

~ 1670

∞ ~ 1711

˃ 1749 (59)

~ 1690

1744 (51)

~ 1693

∞ 1714

1743 (54)

~ 1689

1765 (64)

1701

∞ 1721

1747 (67)

~ 1680

1737 (35)

1702

∞ 1724

wójt i burmistrz , szlachcic, sekretarz Jego Królewskiej Mości

1768 (70)

1698

1704

s. #1 Jan Lemański (2)

1739 (33)

1705

∞ 1730

1755

1739

1731

1707

∞ 1725

1713 (3)

1710

1712

∞ 1736

1756 (41)

1714

1739 (0)

1738

1740 (0)

1740

szlachcic, oficer w IX Regimencie Piechoty Wojsk Koronnych

1824 (83)

1741

∞ 1784

1832 (71)

1761

1838 (51)

1786

1855

1831 (44)

1787

dzierżawa majątku Chorynów

1813 (50)

1763

∞ 1815

Sekretarz Skarbu Królestwa Polskiego, Dyrektor Wydziału Kontroli Jeneralnej i Podatków stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego, marszałek szlachty guberni płockiej

1870 (82)

1788

1820 (32)

1788

naczelnik Komory województwa kaliskiego, komisarz magazynu w miejscowości Góra (Kalwaria)

1774

1816

∞ 1840

1855 (42)

1813

1817

1791 (0)

1791

generalny inspektor magazynów żywności w Warszawie

~ 1798 (54)

1744

∞ 1788

˃ 1816

1789

∞ 1816

1786

1800 (2)

1798

1817 (70)

1746

∞ ˂ 1763

krawiec, ławnik i rajca bukowsi,

1794

1749

1754 (3)

1750

1754 (0)

1754

1756 (0)

1756

1778 (60)

1718

∞ ~ 1740

1752 (32)

1719

∞ 1753

1783 (55)

1728

1742 (1)

1741

1743 (0)

1742

1745 (0)

1744

1791 (45)

1746

∞ 1772

1804 (79)

1725

1749 (0)

1748

rajca bukowski w 1785 i v-ce wójt w 1786

1792 (42)

1750

∞ 1778

1804 (53)

1751

1752

1754 (0)

1754

1758 (2)

1755

1757

1761 (1)

1760

1762 (0)

1761

1765 (2)

1763

1767 (1)

1766

1830 (63)

1767

∞ 1788

1797 (31)

1765

∞ 1799

szewc, były wojskowy

1840 (62)

1777

1799 (30)

1769

∞ 1786

˃ 1829 (66)

1763

1773 (0)

1772

1719

∞ 1737

1745 (33)

1712

∞ 1746

~ 1717

piwowar, burmistrz miasta, szlachcic, sekretarz Jego Królewskiej Mości

1793 (70)

1722

∞ 1747

1763 (39)

1724

∞ 1764

1825 (80)

~ 1745

1820 (70)

1749

∞ ˂ 1773

1776

∞ 1778

1810 (57)

1753

1801 (50)

1751

∞ ˂ 1769

1779 (43)

1735

1753 (0)

1753

adwokat, archiwista generalny w utworzonym w 1792 roku Archiwum m. Warszawy

~ 1800 (45)

1755

∞ 1790

1827 (52)

~ 1775

rachmistrz w Dyrekcji Generalnej Poczty w Warszawie

1852 (60)

1791

∞ 1832

1855 (47)

1808

1898 (61)

1837

∞ 1854

1828

1855

1900 (50)

1850

1872

∞ 1876

1850

1857

dzierżawca majątku Wygnanowice, marymontczyk, uczestnik powstania 1863

1915 (78)

1837

∞ 1875

1880 (24)

1856

1876 (0)

1876

˃ 1933 (55)

1878

1949 (69)

1879

∞ 1905

właściciel majątku Brzoza

1936 (58)

1878

Dziennikarz, Działacz konspiracyjny,

1943 (30)

1912

∞ 1936

1991 (77)

1913

podchorąży ze szwadronu CKM w 9 Pułku Ułanów Małopolskich, Odznaczony dwukrornie Krzyżem Walecznych

1939 (23)

1916

dziedzic dóbr i zamku w Gardzienicach, oficer wojsk napoleońskich

1860 (67)

1793

∞ 1837

1893 (77)

1815

1913 (74)

1839

∞ 1859

1833

1939 (78)

1861

∞ 1884

dziedzic Brzezic

1923 (64)

1859

1959 (74)

1885

1945 (81)

1864

1911 (57)

1854

1840 (0)

1840

właściciel majątku Gardzienice, później dziedzic folwarku Borek

1916 (74)

1842

∞ 1876

1914 (60)

1854

1877 (0)

1877

1879 (0)

1879

1880 (0)

1880

1936 (52)

1884

∞ 1907

1947 (68)

1879

1987 (77)

1910

1949 (34)

1915

1920 (73)

1846

∞ 1867

powstaniec styczniowy

1902 (68)

1834

∞ ~ 1875

lekarz więzienny w Wiśniczu

1896 (47)

1849

hydrogeolog, budowniczy kolei transyberyjskiej

1924 (56)

1868

1972 (83)

1888

urzędnik Polskiej Akademii Umiejętności, działacz krakowskiego oddziału PTTK

1938 (51)

1887

1829 (34)

1795

∞ 1816

archiwista Komisji Rządowej Skarbu

1848 (65)

1783

1818

∞ 1837

dyrektor fabryki chemicznej

1797

urzędnik skarbowy

1894 (71)

1823

1759 (1)

1758

1760 (0)

1760

1762 (0)

1762

1828 (62)

1765

∞ 1783

˂ 1750

1767 (0)

1767

1768

∞ 1787

ekonoma z Rogalina i Taniborza, szlachcic,

1803 (50)

1753

∞ 1809

1756

1770

∞ 1791

szlachcic

1795 (54)

1741

∞ 1796

szlachcic

1766

1779 (6)

1773

1779 (3)

1775

posesor majątku Brzezinki koło Zwolenia

1833 (54)

1778

∞ 1804

1852 (64)

1788

~ 1840

1805 (0)

1805

1814 (4)

1810

~ 1859 (46)

1813

∞ 1835

1879 (75)

1804

s. Karol Mohr (4)

∞ 1854

1825

1836

1838

1927 (83)

1843

1893 (77)

1815

∞ 1837

dziedzic dóbr i zamku w Gardzienicach, oficer wojsk napoleońskich

1860 (67)

1793

1900 (84)

~ 1816

∞ 1847

powstaniec 1863, zmarł na zesłaniu

1910 (87)

1823

1852

∞ 1888

1855

∞ 1880

1855

aktor, recytator, komediopisarz

1922 (62)

1859

∞ 1882

1890 (71)

1819

∞ 1841

urzędnik w Komisji Rządowej Przychowów i Skarbu w W-wie, kawaler Orderu Virtuti Militari

1887 (80)

1806

1844 (1)

1843

urzędnik Dyr. Głów. Tow. Kredytowego Ziemskiego

1873 (27)

1846

lekarz więzienny w Wiśniczu

1896 (47)

1849

∞ ~ 1875

1920 (73)

1846

~ 1854

1824 (4)

1820

1911 (89)

1822

∞ 1844

ziemianin, współwłaściciel cukrowni warszawskie

˂ 1896 (89)

1807

∞ 1900

∞ 1896

1848 (1)

1847

1839 (16)

1823

1823

1781

∞ 1801

1769

dziedzic dóbr kłobuckich, Sędzia Pokoju okręgu częstochowskiego, szlachcic

1856 (72)

1784

∞ 1808

1859 (72)

1787

powstaniec listopadowy, emigrant w W. Brytanii

1873 (63)

1809

1811

1890 (76)

1813

∞ 1835

1881 (68)

1812

1895 (59)

1836

~ 1830

~ 1860

pianista i kompozytor

1946 (76)

1870

∞ 1918

1982 (92)

1890

1911 (74)

1837

1876 (57)

1819

~ 1858

∞ 1883

1886 (25)

1861

1838

∞ 1872

1851

1853

∞ 1869

1817 (2)

1814

marquise de Sanzillon

1895 (79)

1816

∞ 1835

1854 (54)

1799

∞ 1865

1877 (77)

1800

∞ 1883

1910 (80)

1830

1837 (0)

1836

1845

1866 (18)

1847

1817 (0)

1817

1819

narzeczona C. K. Norwida z lat 1841-1843

1879 (58)

1820

ø ~ 1857

∞ 1844

dz. d. Małków i m. Lututów w p. ostrzeszowskim

~ 1895 (73)

1822

∞ ~ 1859

powstaniec spod Miechowa (17 lutego 1863)

˃ 1863 (19)

1844

1863 (41)

1822

kapitan gwardi wojsk rosyjskich 1860 r.

1888 (63)

1824

1850 (22)

1828

dziedzic Zwolenia, szlachcic, były oficer WP

1861 (72)

1788

∞ 1815

1880 (89)

1791

1918 (102)

1816

∞ 1845

1806

1848

1871 (22)

1849

1851

1902 (83)

1818

∞ 1841

1814

1845

1846

1848

1860 (39)

1820

∞ 1840

prezes Ziemskiego Towarzystwa Kredytowego w Płocku i Warszawie

1892 (80)

1812

1866

1888

dziedzic Bratoszewic

1885 (59)

1825

∞ 1850

1862 (29)

1833

1852

∞ 1872

1847

1873 (1)

1872

1926 (52)

1874

1907 (26)

1881

dziedzic Woli Błędowskiej k. Bratoszewic

1935 (81)

1853

∞ 1892

1950 (79)

1871

1863 (7)

1855

1858 (1)

1857

1896 (36)

1859

∞ 1885

1910 (61)

1849

1956 (70)

1886

1830 (0)

1830

1881 (48)

1833

∞ 1853

dziedzic dóbr Krężel w parafii Chynów

1902 (81)

1821

lekarz, znany warszawski spirytysta

1929 (76)

1853

prezes Zarządu cukrowni Brześć Kujawski i Trawniki

1855

∞ 1901

1966 (96)

1870

1901 (40)

1861

proboszcz parafii w Starym Gostyniu (1763-1770), penitencjarz przy zakonie sióstr św. Benedykta w Wilnie (1770-1772), zakonnik w opactwie OO. Benedyktynów w Lubiniu

1772 (50)

1722

piwowar

1725

∞ 1849

1758 (6)

1752

1756

1727

1732 (2)

1729

profesor retoryki w Kolegium Jezuickim, proboszcz w Nakle, jezuita

1815 (83)

1732

proboszcz parafii w Buku, duchowny,

1709 (39)

~ 1670

1699 (25)

~ 1674

~ 1674

∞ 1733

~ 1700

∞ 1723

1703

1694 (14)

~ 1680


Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl