Rodowody mieszczan bukowskich

Nikodem Filipowski

*1848 
(data i miejsce urodzenia)
+1934 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl