Rodowody mieszczan bukowskich

Nepomucena Dobielińska z d. Bukowiecka

*około 1820 
(data i miejsce urodzenia)
+1847 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl