Rodowody mieszczan bukowskich

Bolesław Siemiątkowski h. Jastrzębiec

*1901 
(data i miejsce urodzenia)
+1935 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Multimedia:
   

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl