Rodowody mieszczan bukowskich
Rodowody
mieszczan bukowskich

Przedstawiony zbiór danych dotyczących 8.500 osób, jest opisem dziejów i genealogią 250 rodzin mieszczańskich, żyjących w Buku koło Poznania w XVIII wieku i przez pierwsze 15-lecie wieku XIX – do końca czasów napoleońskich. Genealogię niektórych rodów udało mi się poznać aż do pierwszej połowy XVII wieku, dzięki zapisom z bukowskich ksiąg cechowych oraz metrykaliom z sąsiednich parafii.

Publikowany serwis powstał jako materiał służący do przygotowania kolejnej książki autora. Jest owocem wieloletnich studiów nad księgami metrykalnymi i cechowymi z Buku, Opalenicy, Grodziska, Poznania, Stęszewa, Wielichowa i wielu innych parafii rozsianych po całej Wielkopolsce i poza nią. Celem tych studiów było zdobycie możliwie najszerszej wiedzy o rodzinach spokrewnionych: sąsiadach i współmieszkańcach bukowskich przodków autora publikacji. Starałem się zachować jednolitą formę analizy genealogicznej poszczególnych rodzin. Jedyną różnicą jest górna granica opracowanych genealogii. Wszystkie rodziny opisane w książce są opracowane do 1817 roku. Niektóre z nich wzbudziły moje szczególne zainteresowanie. Ich drzewa genealogiczne rozbudowałem we fragmentach nawet do XX wieku. Dotyczy to w szczególności rodzin, wśród których w XIX i XX wieku pojawiły się osoby zasłużone dal historii Wielkopolski. Wymienić tu należy: Degórskich, Dobielińskich, Ławickich, Konatkowskich, Murkowskich, Niezielińskich, Tabulskich, Tyxickich i Zenktelerów oraz Dybizbańskich, Kopczyńskich, Mińskich i Tuliszków, związanych ściśle z rodziną autora.

Przedstawiony serwis jest wersją okrojoną ograniczoną wyłącznie do imienia i nazwiska oraz roku urodzenia i zgonu danej osoby. Nie podaję tu dokładnej daty oraz miejsc urodzenia i zgonu (nie zawsze był to Buk). Nie podaję także daty i miejsca ślubu oraz zdjęć, opisu źródeł i innych szczegółowych danych dotyczących wymienionych osób i rodzin. Informacje te, w przedstawionym wyżej zakresie czasowym, zamieszczam w mojej nowej książce. Planuję uzupełniać również te informacje. Będą one dostępne dla osób zainteresowanych po kontakcie z autorem strony.

Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl