Świetlińscy z Wielichowa

Karty grobów

 Grób Franciszka i Stanisław Świetlińskich oraz ich rodziny [+]

 1. Franciszek Świetliński (*01-10-1889 Wielichowo, +10-04-1955 Kębłowo)
 2. Stanisława Cecylia Świetlińska z d. Gajewicz (*16-11-1894 Wielichowo, +10-06-1969 Kębłowo)
 3. Zygmunt Świetliński (*28-04-1922 Kębłowo, +22-04-1948 Kębłowo)
 4. Tadeusz Świetliński (*02-01-1921 Kębłowo, +16-12-1996 Wolsztyn)
 5. Helena Świetlińska z d. Koństańczak (*04-04-1923 Grodzisk, +27-12-1998 Wolsztyn)
 Grób Franciszka i Zofii Świetlińskich [+]

 1. Franciszek Świetliński (*17-11-1903, +27-03-1973 Wielichowo)
 2. Zofia Świetlińska z d. Nowacka (*13-04-1901 Jaskółki, +27-04-1995 Wielichowo)
 Grób Franciszka Świetlińskiego i jego rodziny [+]

 1. Franciszek Świetliński (*24-01-1860 Wielichowo, +?)
 2. Józef Świetliński (*27-08-1907, +12-03-1974 Wielichowo)
 3. Emilia Świetlińska z d. Górna (*21-06-1905, +18-04-1989 Wielichowo)
 Grób Kazimierza i Marianny Świetlińskich i ich rodziny [+]

 1. Kazimierz Świetliński (*24-02-1853 Wielichowo, +24-04-1935 Wielichowo)
 2. Marianna Świetlińska z d. Nadolska (*09-09-1854 Wielichowo, +11-03-1924 Wielichowo)
 3. Franciszka Świetlińska (*29-03-1893 Wielichowo, +22-05-1933 Wielichowo)
 Grób Marii Świetlińskiej [+]

 1. Marianna Świetlińska (*04-08-1888 Wielichowo, +05-09-1943 Wielichowo)
Grób Stefana i Marianny Świetlińskich [+]

 1. Stefan Świetliński (*25-08-1891 Wielichowo, +30-04-1965 Wielichowo)
 2. Marianna Świetlińska z d. Kmiecyk (*27-12-1892 Wielichowo, +15-01-1976 Wielichowo)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl