Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Monografie

dot. osoby
1Szuniewicz Ignacy Onufry
2Szuniewicz Wacław


Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl