Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Monografie

dot. osoby
1Szuniewicz Ignacy Onufry
2Szuniewicz Wacław


dot. drzewa
1Szuniewiczowie z Wileńszczyzny (II gałąź). Podział na główne linie rodowe.
2 - rodzina Antoniego s. Augustyna Szuniewicza
3 - rodzina Floriana s, Augustyna Szuniewicza
4 - rodzina Franciszka Szuniewicza, s. Michała
5 - rodzina Joachima Szuniewicza, s. Stefana
6Linia Juliana Szuniewicza, s. ...
7Szuniewiczowie i Snarscy
8Szuniewiczowie, Kunowscy i Pylińscy


Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl