Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jadwiga Szuniewicz z d. Kunowska

*15-10-1907 Chociewicze (Хотцевичи) 
(data i miejsce urodzenia)
+25-07-1986 Krotoszyn 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Rodzaj zgonuNaturalna
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Miejsce urodzenia
Chociewicze (Chotciwiczy, Хотцевичи), wieś i majątek w pow. lepelskim i parafii Zaskórki. W I Rzeczpospolitej w województwie połockim a następnie w guberni witebskiej. Od 1920 roku w ZSRR. Chociewicze leżą w odległości ok. 3 km na północny-wschód od Woronecza, miejsca urodzenia Bronisławy Kunowskiej z Szuniewiczów. Nieco na wschód od wsi, pomiędzy Chociewiczami, a brzegiem jeziora Nawlicy leży dwór Chociewicze (Двор-Хотцевичи), będący dziś jedynie punktem geograficznym (сельский населённый пункт).
Źródła:
Krotoszyn, USC, 265/86, dot. zgonu [akt prawny]
Dokszyce, spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego pw. Św. Trójcy, rok 1926, s. 63, dot. urodzenia [magazyn]
Karta grobu:
NazwaGrobowiec rodziny Szuniewiczów z Krotoszyna
Nazwa cmentarzaCmentarz parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela
Adres cmentarzaKrotoszyn, ul. Farna 10
Lokalizacja1A/4/16
CharakterystykaTrwały/Rodzinny
 

Cmentarz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl