Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Konstanty Kunowski

*1860 
(data i miejsce urodzenia)
+1936 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wykonywanyzarządca majątku Chociewicze
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
112-07-1887
Otliwki 
Ojciec chrzestny (?)
Konstanty Kunowski został ojcem chrzestnym Jana, syna małżonków Hieronima i Joanny z Szuniewiczów KUNOWSKICH, urodzonego 10 lipca 1887 roku w zaścianku Otliwki położonym nieco na południe od Hołubicz w pobliżu Dawidek (parafia Głębokie). Chłopiec został ochrzczony 12 lipca 1887 roku. Matką chrzestną była panna Anna Kunowska.
Jan syn Hieronima Kunowskiego
2do 1918
Chociewicze (Хотцевичи) 
Miejsce pracy i zamieszkania
Zarządca majątku Chociewicze.

Chociewicze (Chotciwiczy, Хотцевичи), wieś i majątek w pow. lepelskim i parafii Zaskórki. W I Rzeczpospolitej w województwie połockim, a następnie w guberni witebskiej. Od 1920 roku w ZSRR. Chociewicze leżą w odległości ok. 3 km na północny-wschód od Woronecza, miejsca urodzin Bronisławy z Szuniewiczów Kunowskiej. Nieco na wschód od wsi, pomiędzy Chociewiczami a brzegiem jeziora Nawlicy, leży dwór Chociewicze (Двор-Хотцевичи), będący dziś jedynie punktem geograficznym (сельский населённый пункт).
3od 1918 do 1928
Iwanowszczyzna 
Miejsce pracy i zamieszkania
Iwanowszczyzna k. Dokszyc, wieś
395 (numer gospodarstwa)
(934) Kunowski Konstanty, lat 66
(975) - żona Bronisława, lat 49
(935) - syn Franciszek, lat 27
(936) - syn Andrzej, lat 20
(976) - córka Jadwiga, lat 17
==================
Spis parafian kościoła w Dokszycach za rok 1926 (LVIA 604/1/8123), s. 63.
Źródła:
Dokszyce, spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego pw. Św. Trójcy, rok 1926, s. 63, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl