Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

ppor. Leon Kunowski

*25-01-1897 Chociewicze (Хотцевичи) 
(data i miejsce urodzenia)
+12-02-1967 Zielona Góra 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusoficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Zawód wykonywanykupiec,
Rodzaj zgonuNaturalna
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Miejsce urodzenia
Chociewicze (Chotciwiczy, Хотцевичи), wieś i majątek w pow. lepelskim i parafii Zaskórki. W I Rzeczpospolitej w województwie połockim a następnie w guberni witebskiej. Od 1920 roku w ZSRR. Chociewicze leżą w odległości ok. 3 km na północny-wschód od Woronecza, miejsca urodzenia Bronisławy Kunowskiej z Szuniewiczów. Nieco na wschód od wsi, pomiędzy Chociewiczami, a brzegiem jeziora Nawlicy leży dwór Chociewicze (Двор-Хотцевичи), będący dziś jedynie punktem geograficznym (сельский населённый пункт).
2około 1925
Głębokie 
Miejsce zamieszkania
"Wyjechał do Głębokiego, żeby być bliżej rodziców, których ciągle wspomagał. Otworzył [tam] restaurację potem kawiarnię, drugą restaurację na dworcu i do tego piekarnię i hurtownię soli. Stał się bogatym człowiekiem, został prezesem Związku Kupców Chrześcijańskich" [w Głębokiem] (...).
===========
Klotylda z Szuniewiczów Formanowiczowa, "Na pomoście", maszynopis, Poznań 1995
325-04-1929 List gończy - ustalenie miejsca pobytu
37. 12281-IV-29. Kunowski Leon, s. Konstantego, I. 30, ost. zam. w Derewnie, wyzn. rz.-kat. — Sąd Grodzki w Rubieżewiczach, nr. 476-28 z dn. 10. 3. 29 r.
=============
"Gazeta Śledcze" R 10, L. 1214, Warszawa, 25-04-1929, s. 17082.
Gazeta Śledcza
41931
Głębokie 
Adres
"Dziennik Wileński" R.15, nr 149 (3 lipca 1931)
 
5
Głębokie 
WIADOMOŚCI Z GŁĘBOKIEGO
Obecny na niedawno odbytej Radzie SKP [Stowarzyszenia Kupców Polskich]. prezes oddziału Stowarzyszenia w Głębokiem (woj. Wileńskie) p. Leon Kunowski podzielił się z nami paru wiadomościami ze swego terenu. Głębokie jest miasteczkiem najbardziej wysuniętym na północny wschód na obszarach Rzeczypospolitej.

Głębokie liczy około 10000 mieszkańców i stanowi odpowiedni teren dla założenia hurtowni chrześcijańskiej brainży spożywczo - kolonialnej, która mogłaby obsługiwać sąsiednie miasteczka i osady jak: Dzisna, Kłuszki i inne. Obecnie na terenie m. Głębokie pracuje 6 hurtowni żydowskich i jedna spółdzielnia należąca do zw. „Społem". Wszystkim powodzi się dobrze. Założenie hurtowni w Głębokiem wymagałoby kapitału około 100 tys. złotych. W miasteczku odczuwa się brak chrześcijańskich sklepów z obuwiem maszynowym (potrzeba 3000 - 5000 zł.) i galanterią (również 3 - 5 tys. zł.).

Zainteresowani powinni bezpośrednio skomunikować się z p. Kunowskim adresując: Leon Kunowski m. Głębokie, woj. Wileńskie.
TYGODNIK HANDLOWY, R. 20, Nr 3 (1937-02-01)
6 Awans oficerki
Podoficer w III Korpusie Polskim. Po wojnie jako kombatant awansowany do stopinia podporucznika.
Źródła:
Zielona Góra, USC, 76/1967, dot. zgonu [akt prawny]
Karta grobu:
NazwaGrób Leona Kunowskiego w Zielonej Górze
Nazwa cmentarzaStary Cmentarz w Zielonej Górze
Lokalizacja74/1/5
CharakterystykaTrwały/Pojedynczy
 
Link
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl