Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Michał Kunowski

*około 1902 Chociewicze (Хотцевичи) 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Miejsce urodzenia
Chociewicze (Chotciwiczy, Хотцевичи), wieś i majątek w pow. lepelskim i parafii Zaskórki. W I Rzeczpospolitej w województwie połockim a następnie w guberni witebskiej. Od 1920 roku w ZSRR. Chociewicze leżą w odległości ok. 3 km na północny-wschód od Woronecza, miejsca urodzenia Bronisławy Kunowskiej z Szuniewiczów. Nieco na wschód od wsi, pomiędzy Chociewiczami, a brzegiem jeziora Nawlicy leży dwór Chociewicze (Двор-Хотцевичи), będący dziś jedynie punktem geograficznym (сельский населённый пункт).
2 Wspomnienia
Michał wyjechał do Tuły i tam pracował w przemyśle zbrojeniowym. W czasie rewolucji ślad po nim zaginął.
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl