Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Andrzej Kunowski

*21-11-1905 Pińczykowo 
(data i miejsce urodzenia)
+08-05-1970 Szczecin 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wykonywanykrawiec i kupiec
Ceremoniał religijnychrzest
Data ceremoniału08-01-1906
Miejsce ceremoniałuZaskórki
Ojciec chrzestnyWitold Snarski
Matka chrzestnaStanisława (Stella) Kluga z d. Szuniewicz (*około 1885, + USA)
Rodzaj zgonuNaturalna
Zdarzenia:
LPDataNazwa
122-02-1916
Zaskórki 
Odpis aktu urodzenia
Odpis metryki urodzenia Andrzeja Kunowskiego 1906 r. nr 5

Tysiąc dziewięćset szóstego roku stycznia ósmego dnia w zaskorskim rzymskokatolickim parafialnym kościele (Zaskórki w dekanacie lepelskim) ochrzczone z wody i olejów świętych niemowlę imieniem Andrzej przez proboszcza ks. Józefa Ibiańskiego - Szlachetnych (Дворянъ) Konstantego syna Kazimierza i Bronisławy z Szuniewiczów Kunowskich ślubnych małżonków syn - 21 listopada 1905 roku w folwarku Pińczykowo Zaskorskiej parafii narodzony. Trzymali do chrztu Witold Snarski ze Stanisławą Szuniewiczówną panną

Za zgodność z oryginałem. m. Zaskorki Witebskiej guberni
lutego 22 dnia 1916 roku

Z dokumenty niniejszego w kancelarji Notariusza Bronisława Dzierszyńskiego w Głębokiem poświadczony odpis dnia 21 X 1922 roku. Nr 2700.
 
21926
Iwanowszczyzna 
Miejsce zamieszkania
Iwanowszczyzna (k. Dokszyc), wieś
Kunowski Konstanty, lat 66
- żona Bronisława, lat 49
- syn Franciszek, lat 27
- syn Andrzej, lat 20
- córka Jadwiga, lat 17
==================
Spis parafian kościoła w Dokszycach za rok 1926 (LVIA 604/1/8123)
3od 1942 do 1945 Represjonowany w czasie II wojny
Robotnik przymusowy w Hessen
Baza
Źródła:
Zaskórki, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej p.w. Świętej Trójcy, 5/1906, dot. urodzenia [akt prawny]
Dokszyce, spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego pw. Św. Trójcy, rok 1926, s. 63, dot. urodzenia [magazyn]
Karta grobu:
NazwaGrób rodziny Kunowskich w Szczecinie
Nazwa cmentarzaCmentarz Centralny w Szczecinie
Lokalizacja91/4/7-7A
CharakterystykaTrwały/Rodzinny
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl