Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Edmund Szuniewicz

*1868 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1926 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11926
Zaszcześle 
Miejsce zamieszkania
Zaszcześle, wieś
439 (nr gospodarstwa)
(1047) Szuniewicz Edmund, lat 58
(1084) - żona Emilia, lat 53
(1048) - syn [Edmunda i Emilii] Albert, lat 28
(1085) - żona [Alberta] Stanisława, lat 23
(1049) - syn [Alberta i Stanisławy] Edward, lat 3
(1050) - II syn [Edmunda i Emilii] Antoni, lat 26
(1086) - żona [Antoniego] Wiktoria, lat 24
(1051) - syn [Antoniego i Wiktorii] Władysław, lat 3
(1087) - córka [j.w.] Albina, lat 1
(1052) - [pozostałe] dzieci [Edmunda i Emilii] s. Józef, lat 18
(1053) - syn Jan, lat 18
(1054) - syn Wincenty, lat 16
(1088) - córka Anna, lat 23
(1089) - córka Emilia, lat 12
===============================
Spis parafian kościoła w Dokszycach za rok 1926 (LVIA 604/1/8123), s. 70.
 
Źródła:
Dokszyce, spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego pw. Św. Trójcy, rok 1926, s. 70, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl