Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Emilia Szuniewicz z d. Janowska

*1873 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1926 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11931 Kradzież
W majątku Boruny (pow. oszmiański) dokonano ubiegłej nocy zbrojnego napadu rabunkowego na mieszkankę tegoż majątku Katarzynę Sadowską. [...] Jest to niejaki Jan Gielago, człowiek znany już policji śledczej. Przed kilku dniami ten sam Gielago zrabował mieszkance pobliskiej wsi — Emilji Szuniewicz 40 zł.
============
Kurjer Wileński R.8, nr 189 (19 sierpnia 1931), s. 3.
Kurjar Wileński
Źródła:
Dokszyce, spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego pw. Św. Trójcy, rok 1926, s. 70, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl