Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Leonarda Szuniewicz z d. Boratyńska

 
(data i miejsce urodzenia)
+po 1937 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl