Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Janina Pylińska z d. Gryganiec

*1920 
(data i miejsce urodzenia)
+2003 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl