Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Emilia Iwanow z d. Szuniewicz

*1914 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Ze wspomnień
[Szuniewiczowie, lata 20-te] zatrzymali się u Emilii Karczewskiej, kuzynki Wacława w drugiej linii. Była to wnuczka Franciszka Szuniewicza, a córka Edmunda i Emilii z Janowskich. Emilia Karczewska miała folwarczek tuż przy granicy – tylko zabudowania i 25 hektarów ziemi i lasu, bo większa część została po stronie bolszewickiej. Na ziemi Karczewskich zbudowano strażnicę KOP-u (Korpus Ochrony Pogranicza), oficerowie byli na kwaterze w ich dworku. Emilia była wdową, miała dwie córki – Leonię i Janinę, bardzo eleganckie panny, nieco starsze od kuzyna Hieronima (...)
===================
Klotylda z Szuniewiczów Formanowiczowa, "Na pomoście", Poznań 1995.
Źródła:
Dokszyce, spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego pw. Św. Trójcy, rok 1926, s. 70, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl