Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Aleksander Szuniewicz

*1954 
(data i miejsce urodzenia)
+2006 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl