Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Maria Awierianow z d. Szuniewicz

*około 1910 
(data i miejsce urodzenia)
+przed 1970 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl