Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

ppor. Ambroży (Ambroise) Szuniewicz

*około 1810 Polany 
(data i miejsce urodzenia)
+22-03-1874 Vierzon-Ville, Cher (Francja) 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statuspowstaniec listopadowy, emigrat, członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Paryżu.
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11831 Powstanie listopadowe
ppor . 6 Pułk Strzelców Konnych
===================
Robert Bielecki, Zarys rozproszenia wielkiej emigracji we Francji, 1831-1837: materiały z archiwów francuskich, Łódź 1986, s. 362.
21832 Stopień oficerski, emigracja
"Z oficerów zaokrętowano m.in. kapitanów: Antoniego Narkiewicza, Antoniego Rymkiewicza i Józefa Żukow­skiego, podporuczników: Ignacego Bielskiego, Michała Bobińskiego, Augusta Czyżewskiego, Benedykta Jagmina, Prospera Jazdowskiego, Ludwika Kamińskiego, Ferdynanda Korzeniowskiego, Wincentego Lubena, Ambrożego Szumiewicza, Wawrzyńca Szymkiewicza, Aleksego Trzeciaka, Macieja Urbanowicza, Szymona Woyniłłowicza".
======================
1) Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1832, nr 155 z 6 VII, s. 852;
2) W. Dankbahr, Der Übetritt der polnischen Korps von Gielgud, Chłapowski und Rybiński auf das Königlich Preussische Gebiet ihr Aufenthalt daselbst und die angeordnete Entfernung derseleben, Königsberg 1832, s. 41.
3) N. Kasparek, Żołnierze powstania listopadowegow Prusach : powroty i emigracja, Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 1, 77-94, 1993.
31833 Konfiskata mienia
OGŁOSZENIE
Wileńska Likwidacyyna Komissya, za NAYWYŻSZYM rozkazem w Mieście Wilnie ustanowiona, dla likwidacyi długów leżących na skonfiskowanych w Wileńskiey guberni majątkach powstańców, stosownie do prawideł na ten przedmiot służących, ogłasza ninieyszem: [...] Lista byłych, właścicieli, których majątki w Gubernii Wileńskiey dotąd sekwestrowane i konfiskowane [...]
Szyniewicz Ambroży [s. 10/12]
==============
DODATEK PIERWSZY DO GAZETY KURYERA LITEWSKIEGO N. 6.
Wilno dnia 13 Stycznia 1833 roku

Louis Lubliner, "Les confiscations des biens des polonais sous le règne de l'empereur Nicolas Ier Examen historique, politique et juridique des ukases et décrets suivi de tableaux nominatifs et alphabétiques", Bruksela-Leipzig 1861
KURYER
41872
Vierzon 
Miejsce zanieszkania
1872 Census Vierzon / Cher
 
523-03-1874
Vierzon 
Akt zgonu
N° 79. Szuniewiez [Szuniewicz]
23.03.1874 o 9 rano przed Nami Eduardem Julienem Berlhelot, merem Vierzon-Ville, w departamencie Cher, urzędnikiem stanu cywilnego stawili się Théodore Ardouinot, urzędnik, przyjaciel zmarłego, lat 44, zamieszkały w Vierzon i Modeste Finault, właściciel [lub pracownik] kawiarni, przyjaciel zmarłego, lat 33, zamieszkały w Vierzon, którzy oznajmili że Ambroise Szuniewiez, bez zawodu, mąż zmarłej Adeli Fouilloux, lat 64, zamieszkały w Vierzon, urodzony w "Polanie" (prowincja Wilno) (Polska), syn zmarłych Denise Szuniewiez, bez zawodu i Rose Paszkiewicz, zmarł wczoraj o 10 wieczór w miejscowości Vierzon-Ville przy ulicy Saint Jean
 
Multimedia:
Źródła:
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, s. 68, dot. urodzenia [magazyn]
Vierzon-Ville, Cher (Francja), akta stanu cywilnego, 1874/79, dot. zgonu [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl