Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Aniela Awierianow z d. Sprenger

*30-11-1923 
(data i miejsce urodzenia)
+ Trzcianka 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl