Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Rajmund Bogusław Jankowski

 
(data i miejsce urodzenia)
+1933 Chorzele 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Chorzele, USC, 1933/22, dot. zgonu [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl