Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Józefa Ewa Szuniewicz

 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Alfons Szuniewicz (*około 1880, +po 1925)
    Małżeństwo: około 1900
(...)
Zdarzenia:
LPDataNazwa
114-10-1902
Ryga 
Zezwolenie na prowadzenie działalności
Wicegubernator inflancki udzielił zezwolenia żonie fotografa Józefie Ewie Szuniewiczowej na utrzymanie pracowni fotograficznej w mieście Rydze przy ul. Aleksandrowskiej w budynku nr 5 przy firmie jej męża Alfonsa s. Edwarda Szuniewicza, którą Pani nabyła od byłego właściciela Gomana, oraz na wykonywanie zdjęć fotograficznych w obrębie guberni inflanckiej.
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl