Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Veronica Szuniewicz

 
(data i miejsce urodzenia)
+05-11-1974 Buenos Aires 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
105-11-1974
Buenos Aires 
Zgon
Fragment aktu zgonu
 
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl