Hołubicze gmina (Dawidki Wlk., Puzyry, Propielewszczyzna, Niwje)