Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Franciszek Szuniewicz i Augustyna Szuniewicz z d. Snarska

 
Franciszek Szuniewicz
*1848
+
Augustyna Szuniewicz z d. Snarska
*1845 Nawlica (Навлица)
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  około 1878
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  30
Wiek żony:  33
Różnica wieku:  -3
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl