Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Wincenty Szuniewicz i Anna Szuniewicz z d. Kleczkowska

Wincenty Szuniewicz
*01-10-1896 Dziadziuszki
+29-05-1980 Krosno Odrzańskie
Anna Szuniewicz z d. Kleczkowska
*03-08-1893 Trusy
+22-12-1987 Krosno Odrzańskie
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  10-09-1927 Dokszyce
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  52
Wiek męża:  30
Wiek żony:  34
Różnica wieku:  -4
Zdarzenia:
LPDataNazwa
124-06-1963
Krosno Odrzańskie 
Odpis aktu małżeństwa
 
Źródła:
Krosno Odrzańskie, USC, 43/1863, dot. małżeństwa [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl