Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Maria Katarzyna Pylińska z d. Perek i Kazimierz Pyliński

Maria Katarzyna Pylińska z d. Perek
*24-11-1947
+19-08-2022 Nowy Tomyśl
Kazimierz Pyliński
*13-02-1943
+24-07-1992
Dane podstawowe:
{dane zastrzeżone}
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl