Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Antoni Szuniewicz i Regina Szuniewicz z d. Witos

 
Antoni Szuniewicz
*25-07-1905 Nowinki
+1981 Płock
Regina Szuniewicz z d. Witos
*1922
+2006 Płock
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  
Ślub kościelny:  
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl