Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Bazyli Malej i Olga Malej z d. Rudak

  
Bazyli Malej

+
Olga Malej z d. Rudak

+
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl