Wdowiccy ze Stęszewa

Tomasz Wdowicki

*24-02-1808 Stęszew 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wyuczonygospodarz
Zawód wykonywanygospodarz
Data ceremoniału24-02-1808
Źródła:
Stęszew, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, dot. chrztu [akt prawny]
Licheń Stary, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 14 / 1842 , dot. małżeństwa [akt prawny]
Helenowo [wpis] 14
Działo się w wsi Licheniu dnia pierwszego / trzynastego Listopada tysięcznego ośmsetnego czterdziestego drugiego roku ogodzinie pierwszy z południa. Wiadome czynimy iż wprzytomności świadków Józefa Toczyńskiego wyrobnika z Helenowa mającego lat trzydzieści i Jana Płachcińskiego gospodarza z Helenowa liczącego lat czterdzieści i pięć zawarte zostało wdniu dzisiejszym religijne małżeństwo między Tomaszem Wdowickiem wdowcem lat trzydzieści i trzy liczącym gospodarzem czynszowym urodzonym w Stęszewie w Prusach synem zmarłych małżonków Ignacego i Wiktorii z Henczewskich małżonków zamieszkałem w Helenowie którego żona Maryanna z Bryzgalskich umarła tam że wdniu dwudziestym Czerwca / pierwszym Lipca roku bieżącego ogodzinie czwartey rano a Zofią Adamczewską wdowy wyrobnicą lat trzydzieści liczącą urodzoną w Licheniu zamieszkałą w Helenowie córką zmarłych Michała i Julianny z Kowalskich małżonków który mąż Jan Adamczewski umarł w Helenowie na dniu czwartym / osiemnastym Stycznia roku zeszłego ogodzinie drugiej wnocy małżeństwo to poprzydzieły trzy zapowiedzie wdniach jedenastym osiemnastym / dwudziestym trzecim trzydziestym Października i dwudziestym piątym Października / szóstym Listopada roku bieżącego w Parafy Licheńskiej zawarte około godziny jedenasty przed południem łamowanie małżyństwa nie zaszło. Nowi małżonkowie oświadczają że umowy żadney przedślubny nie zawarli. Wszystkie Aktem objęte osoby są Katolicy. Akt ten stawającym przeczytany został, którzy pisać nie umieją.
Floryan Kosińsky Komendarz Parafii Licheń

http://szukajwarchiwach.pl/54/777/0/6.1/28/skan/widok/vpGMU9Xu2UfauDr3H3leDg/

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl