Wdowiccy ze Stęszewa

Marianna Wdowicka z d. Bryzgalska

*1805 
(data i miejsce urodzenia)
+20-07-1842 Helenów k/Lichenia /Licheń/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Źródła:
Licheń Stary, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, s. 67/68, dot. zgonu [akt prawny]
Helenowo [wpis] 18
Działo się w wsi Licheniu dnia dwudziestego Lipca / pierwszego Sierpnia tysięcznego osiem setnego czterdziestego drugiego roku ogodzinie czwartey po południu, Stawili się Tomasz Wdowicki lat trzydzieści i pięć i Józef Kamiński lat sześćdziesiąt liczący obudwaj gospodarze w Helenowie zamieszkali i oświadczyli że wdniu dzisiejszym godzinie czwarty rano umarła w Helenowie, tamże zamieszkała Maryanna Wdowicka lat trzydzieści i siedem licząca córka Ludwika i Urszuli Bryzgalskich, zostawiwszy owdowiałego męża wyżej wspomnianego Tomasza Wdowickiego. Wszystkie Aktem objęte osoby są Katolicy. Po przekonaniu się naocznie o życiu Marianny Wdowicki Akt ten stawającym przeczytany został którzy pisma nie umieją.
[podpisał] Floryan Kosińsky Komendarz Parafii Licheń

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl