Zapis ślubu Zygmunta Wdowickiego z Brygidą Działowiczówną
Data: 17-01-1780

17 Januarij (1780) Ego Idem q[ui] supra Benedixi Matrimonium inter F[amatum] Sigismundum Wdowicki juvenem et Brigittam Działowiczowna, virginem [...] Testes F[amatus] Joannes Nowicki et Casimirus Starowicz Civ. Stęszew[iensis]