Rodowody mieszczan bukowskich

Dobielińscy (Dobilińscy) z Wielkopolski

1690

1700

1710

1720

1730

1740

1750

1760

1770

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Opis związku #2

Opis związku #1

Zawód wykonywany i status

Data zgonu

Data urodzenia

[Imię] [Nazwisko] /[Nazwisko rodowe]/

*około 1700

+po 1779

dzierżawca majątku Wójtostwo w Wielkiej Wsi, ziemianin,szlachcic (Generosus)

+1827 (87)

*około 1740

∞ 1765

+1811 (71)

*1740

zakonnik w opactwie OO. Cystersów w Paradyżu

+1798 (32)

*1766

+około 1800 (33)

*1767

+1813 (63)

*około 1750

*około 1788

∞ 1813

+1856 (61)

*około 1795

+1863 (49)

*1814

+1898 (87)

*około 1811

leśniczy

*1850

∞ 1874

+1898 (47)

*1851

+1875 (0)

*1875

inżynier

*1876

*1878

+1880 (0)

*1880

*1882

kupiec,więzień obozu koncentracyjnego Buchenwald

+1954 (70)

*1883

+1952 (87)

*1865

urzędnik finansowy

+1960 (54)

*1906

∞ przed 1939

+1987 (76)

*1911

lekarz onkolog,,posłanka na Sejm IX i X kadencji, wicemarszałek Sejmu kontraktowego.

+2016 (74)

*1941

∞ 1965

członek honorowy "Mercurii" - zrzeszenia absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu

+1953 (47)

*1906

leśnik, zarządca lasów w powiecie zduńskowolskim

+1977 (90)

*1887

∞ 1912

+1973

*1914

+1917 (1)

*1916

+1942 (52)

*1889

+1976 (84)

*1892

absolwent Państwowej Szkoły Hadlowqej w Cieszynie

+1991 (72)

*1918

działaczka konspiracji w latach II wojny światowej

+1996 (76)

*1919

*1920

*1891

∞ 1913

kupiec z Kalisza

+przed 1850 (32)

*1818

∞ 1844

*1821

+1841 (72)

*1768

ziemianin

+1833 (62)

*1771

∞ 1804

*1779

*1805

∞ 1828

kucharz

*1800

*1829

+1866 (35)

*1831

∞ 1856

*1824

+1880 (46)

*1834

*1836

*1839

*1842

∞ 1875

*1833

+1888 (43)

*1845

∞ 1875

*1849

dzierżawca majątku Pawłówko, pisarz i notariusz w majątku Czartoryskich w Konarzewie,powstaniec listopadowy,

+1897 (88)

*1808

∞ 1837

+1847 (27)

*około 1820

*1839

+1914 (73)

*1840

+1845 (3)

*1842

+po 1934 (91)

*1843

+1841 (27)

*1813

pisarz we Wróblewie

+1825 (51)

*1774

∞ 1797

*1779

+1798 (0)

*1798

+1808 (8)

*1799

+1782 (5)

*1776

adwokat i notariusz poznański, justycjariusz przy Konsystorzu Biskupim,szlachcic,

+1853 (74)

*1779

∞ 1813

+1854 (77)

*1777

*1813

ekonom

+1848 (31)

*1816

+1852 (71)

*1781

∞ 1798

absolwent Szkoly Wydziałowej w Poznaniu

+1853 (82)

*1771

+1820 (36)

*1784

∞ 1806

ekonom z Wojnowic, dzierżawca z Ptaszkowa,szlachcic,

+1854 (76)

*1778

+1849 (43)

*1806

∞ 1842

*1845

*1847

powstaniec listopadowy, podchorąży w Pułku Ułanów Legii Nadwiślańskiej

+1891 (82)

*1808

∞ 1853

+1862 (54)

*1807

*1810

+1866 (54)

*1812

∞ 1833

*1807


Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl