Rodowody mieszczan bukowskich

Kaszewscy rodem z Wielkopolski

1740

1750

1760

1770

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Opis związku #2

Opis związku #1

Zawód wykonywany i status

Data zgonu

Data urodzenia

[Imię] [Nazwisko] /[Nazwisko rodowe]/

pisarz w Opalenicy, ekonom majątku Kobylepole,szlachcic

+po 1818 (68)

*około 1750

∞ 1775

+przed 1814 (59)

*1755

+1850 (73)

*1776

∞ 1803

*1777

*1777

*1779

uczestnik kampanii napoleońskiej, major w 4 Pułku Piechoty Liniowej, skrzypek i kompozytor

+1845 (61)

*1783

+1838 (38)

*1800

krytyk literacki, tłumacz, dramaturg i publicysta

+1910 (85)

*1825

∞ 1850

+1855 (30)

*1825

∞ 1865

+1901 (61)

*1840

+1932 (79)

*1853

∞ 1901

+1981 (79)

*1902

+1984 (75)

*1909

*1785

+przed 1819 (32)

*1787

∞ 1814

profesor w Konwikcie OO. Pijarów na Żoliborzu

*1783

*1814

∞ 1834

*1816

∞ 1846

+1952 (154)

*1798

*1849

*1849

+1831 (42)

*1789

∞ 1818

*1793

+1876 (58)

*1818

+1820 (0)

*1820


Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl