Rodowody mieszczan bukowskich

Falęccy h. Leszczyc i Breańscy h. Łabędź (Falecki and Breanski family)

Opis związku

Zawód wykonywany i status

Data zgonu

Data urodzenia

[Imię] [Nazwisko] /[Nazwisko rodowe]/

regens grodzki. gnieźnieński

+przed 1747

regens grodzki. gnieźnieński

+około 1775

∞ około 1740

+po 1781

+1798 (58)

*1740

∞ 1765

+1798 (46)

*1752

*1767

+1812 (42)

*1769

∞ 1789

ekonom, komisarz dworu i dzierżawca wielu majątków

+1816 (72)

*1744

dzierżawca Baranowa, królewski komisarz ekonomii gnieźnieńskiej

+1843 (54)

*1789

∞ 1812

+przed 1843 (53)

*1790

*1814

*1816

∞ 1849

+1874 (45)

*1829

*1850

malarz angielski

+1928 (76)

*1852

+1957 (80)

*1877

+1897 (42)

*1855

malarka

+1891 (34)

*1857

malarz angielski

+1931 (72)

*1859

*1818

∞ 1859

+1915 (92)

*1823

+1864 (1)

*1863

*1820

leśniczy

*1821

*1823

*1826

+1827 (0)

*1827

*1829

*1831

+1792 (0)

*1792

+1870 (77)

*około 1793

∞ 1818

mjr wojsk polskich

*1791

*1819

*1820

+1822 (0)

*1821

*1823

lekarz,uczestnik powstania w Wielokpolsce w r. 1848

+1892 (68)

*1824

odznaczony Krzyża Kawalerskim i Złotym Orderu Virtuti Militari - 9.03 / 25.05.1831

+1884 (89)

*1794

∞ 1830

+1835

∞ 1838

+1889 (83)

*1806

+1831 (1)

*1830

+1828 (32)

*1796

+1825

podporucznik p. 5 piech. lin. (1824-1830),kawaler krzyża złotego Orderu Virtuti Militari (IV klasy) - 8 czerwca 1831

+1877 (79)

*1798

*1798

uczestnik powstania styczniowego

+1919 (80)

*1839

+1924 (76)

*1848

*1866

*1899

*1905

geometra

*1801

∞ 1830

guwernantka

+1831 (1)

*1830

*1832

*1803

∞ 1825

szlachcic

*1793

ks. katolicki,ppor. w powstaniu listopadowym, kawaler krzyża złotego Orderu Virtuti Militari - 7.06.1831

+1866 (61)

*1805

+1834 (64)

*1770

*około 1772

szlachcić

ułan w powstaniu listopadowym

+1871 (72)

*1799

+1887 (81)

*1806

rządca folwarku Brzezinek,oficer w powstaniu listopadowym

+1849 (49)

*1800

∞ 1840

+1845 (42)

*1803

+1846 (68)

*1778

*1810

+1815 (41)

*1774

∞ N.N.

*1778

*1782

*1784

*1786

*1741

*1743

*1750


Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl