Rodowody mieszczan bukowskich

Trykaliczowie z Buku

Opis związku

Zawód wykonywany i status

Data zgonu

Data urodzenia

[Imię] [Nazwisko] /[Nazwisko rodowe]/

+przed 1686

∞ N.N.

*około 1670

∞ około 1690

+1732 (62)

*około 1670

+1690

+1698

+1697

+1712 (22)

*około 1690

∞ 1711

+1743 (54)

*około 1689

*1701

*1704

*1709


Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl