Teki Dworzaczka, Monografie


ŁAWICCY. Ks. Wojciech (Nie wiem czy szlachcic?), scholastyk i prokurator spraw kapitulnych kolegiaty szamotulskiej w r. 1785 (P. 1362 k. 407v). Ur. Franciszek, posesor wsi Jaworz, mający lat 37, zaślubił 10 IV 1795 r. pannę Małgorzatę Chełmicką, liczącą lat 28. "Ur." Wincenty, dzierżawca Lubikowa, liczący lat 48, zaślubił 2 II 1826 panią Józefę Kinowską z Ostrowa. 38-letnia (LC Biezdrowo). Wincenty zapewne ten sam, dziedzic Swinar, chrzestny 7 X 1841 r. (LB Lechlin). I znów Wincenty, chrzestny 4 IV 1856 r. (LB Pomarzany). Wincenty, z Ławica koło Obrzycka, nie wiem czy ten sam, miał pożyczkę 3.000 mk zahipotekowaną na Podlesiu Kościelnym (Hip. Wągr. Podlesie Kośc.). "Szl." pani Józefa (czy identyczna z powyższą?), dziedziczka Brodów, chrzestna 31 X 1844 r. (LB Lubasz).


Seweryn hr. Uruski, "Rodzina, herbarz szlachty polskiej", t. 9, s. 286


ŁAWICKI. Piotr 1592 r. w ziemi łomżyńskiej. Jan, syn Erazma Banki, wnuk Jana, sumę po Magdalenie Bankównie ustąpił 1644 r. Łasowskiemu. N., żona Adama-Karola Kleszeńskiego 1780 r.

Michał, syn Romana, doktór medycyny, lekarz rządowy w pow. białostockim 1840 r. N., żona Józeta Kiedrowska 1840 roku. Wincenty, dziedzic wsi Bzowa, w Wielkim Księstwie Poznańskiem 1845 r. Adam, urzędnik w mennicy warszawskiej 1865 r.